Sơ đồ mặt bằng
Trang chủ » Sơ đồ mặt bằng
       

MẪU BIỆT THỰ ĐƠN LẬP TIÊU BIỂU

Diện tích: 324 – 427,2m²
Tầng cao: 2,5 tầng 
Phòng ngủ/ Bedrooms 4
Phòng khách/ Living rooms 1
Chức năng/ Multi-purpose room  1
Phòng sinh hoạt / Entertainment 1
Phòng thờ/ Worship room 1
Bếp/Kitchen 1
Phòng ăn/ Dining 1
Kho/ Warehouse 1
Nhà xe/ Garage
Phòng gia nhân/ Maid room 1
Nhà vệ sinh/ restroom  3

PHÒNG KHÁCH

RESTROOM

PHÒNG NGỦ

NHÀ BẾP

1.Mặt bằng tầng 1 - Ground floor plan DTSD - Net area: 120.67m²

2.Mặt bằng tầng lửng - Mezzanine floor plan DTSD - Net area: 98.87m²

3.Mặt bằng tầng 2 - Second floor planDTSD - Net area: 119.84m²

4.Mặt bằng tầng thượng - Top floor plan DTSD - Net area: 36.18m²


MẪU BIỆT THỰ SONG LẬP TIÊU BIỂU

Diện tích khuôn viên/Lot area: 200-255.3m² 
Diện tích sử dụng /Net area: 248.5m²
Phòng khách/ Living room 1
Phòng ngủ/ Bed room 3
Bếp + Phòng ăn/ Kitchen + Dining  1
Nhà vệ sinh/ restroom 3
Phòng thờ/ Worship room 1
Phòng gia nhân/ Maid room 1
Nhà xe/ Garage 1
Giặt, sân phơi/ Laundy 1
 

PHÒNG KHÁCH

NHÀ BẾP

PHÒNG NGỦ

NHÀ BẾP

1.Mặt bằng tầng 1 - Ground floor plan DTSD - Net area: 102.8m²

2.Mặt bằng tầng 2 – Second floor plan  DTSD - Net area: 103.5m²

3.Mặt bằng tầng thượng – Top floor plan  DTSD - Net area: 41.8m²


MẪU BIỆT THỰ LIÊN LẬP TIÊU BIỂU

Diện tích sử dụng /Net area: 94.40m²

Phòng khách/ Living room 1
Phòng sinh hoạt/ Entertaiment room  1
Phòng ngủ/ Bed room 3
Bếp + Phòng ăn/ Kitchen + Dining  1
Nhà vệ sinh/ restroom 3
Phòng thờ/ Worship room 1
Phòng gia nhân/ Maid room 1
Nhà xe/ Garage 1
Giặt, sân phơi/ Laundy 1
 

PHÒNG KHÁCH

NHÀ BẾP

1.Mặt bằng tầng 1 – ground floor plan DTSD - net area: 94.40m²

2.Mặt bằng tầng 2 – Second floor plan DTSD - Net area: 93.40m²

3.Mặt bằng tầng thượng – Top floor plan TSD - Net area: 29.14m²